Oferta

STABILIZACJA 1,5-2,5: GÓRNA CZĘŚĆ PODŁOŻA DO DROGI OBCIĄŻONEJ ŚREDNIM RUCHEM

STABILIZACJA 2,5-5 :  PODBUDOWA ZASADNICZA NAWIERZCHNI DROGOWEJ OBCIĄŻONEJ RUCHEM LEKKIM LUB PODBUDOWA POMOCNICZA NAWIERZCHNI DROGOWEJ MOCNIEJ OBCIĄŻONEJ.

STABILICACJA 7,5:  PODBUDOWA DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH O DUŻYM NATĘŻENIU

SUCHY BETON 6-9: PODBUDOWA DO BUDOWY NOŚNYCH CZĘŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ

SUCHY BETON B10-B15: PODBUDOWA DO BUDOWY NOŚNYCH CZĘŚCI NAWIERZCHNI DROGI

BETON B10: WARSTWA PODKŁADOWA POD ŁAWY FUNDAMENTOWE, WARSTWA PODŁOGI STOSOWANY TAM GDZIE NIE JEST POTRZEBAN WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU

BETON B15: STOSOWANY PRZY UKŁADANIU FUNDAMENTÓW, STROPÓW, WIEŃCÓW, SCHODÓW.

BETON B20: STOSOWANY PRZY FUNDAMENTY, NADPROŻA

BETON B25: STOSOWANY W ŁAWACH, STROPY, WIEŃCE W STROPACH, SŁUPKI W ŚCIANKACH I SCHODY

BETON B30: STOSOWANY DO STUDNI, FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE, PŁYTY DROGOWE

BETON B37: POSADZKI W BUDOWNICTWIE PRZEMYSLOWYM, DO ELEMENTÓW NARAŻONYCH NA DUŻE OBCIĄŻENIE

W OFERCIE:

  • PODSYPKA CEMETOWO-PIASKOWA
  • SPRZEDAŻ PIASKU
  • SPRZEDAŻ ŻWIRU
  • SPRZEDAŻ KRUSZYWA